PROJEKTY NA ZAMÓWIENIE

Wykonujemy projekty na zamówienie

Pierwszym etapem jest rozmowa i wymiana informacji na temat rodzaju, wielkości, przeznaczenia i wyglądu łodzi której projekt ma powstać. Pomocne jest pokazanie przez klienta własnych szkiców lub zdjęć istniejących łodzi podobnego typu. Na tej podstawie zostanie określona możliwość, koszt i termin wykonania projektu. Forma współpracy – umowa o dzieło.